K+F a vasúti járművek korszerűsítése, felújítása területén
Komplex Vonat Felügyeleti Rendszer kifejlesztése

Az egy mondatban összefoglalható projekt cél:
A magyar vasúti vontatás és személyszállítás szolgáltatási színvonalának emelése, modern irányítástechnikai és számítástechnikai technológiák és eszközök alkalmazásának kidolgozása a vasúti járművek korszerűsítése, felújítása területén – komplex Vonat Felügyeleti Rendszer kifejlesztése.

Tárgyi fejlesztési, szolgáltatás-javítási célokat fogja szolgálni a komplex Vonat Felügyeleti Rendszer, amely célul tűzi maga elé:

 • a vonaton utazók hangos utastájékoztatásának hosszú évek óta halogatott megoldását
 • az utasok belső és külső vizuális eszközök segítségével történő tájékoztatását az indulás, érkezés, átszállások időpontjáról, a bekövetkező késések mértékéről és egyéb utazási feltételekről

A fejlett nyugati vasutak mintájára a vasúti személyszállító járművekre olyan komplex kocsi fedélzeti berendezést célszerű fejleszteni

 • ami a korszerű utas-szolgáltatásokon kívül a jármű műszaki felügyeletét is ellátja
 • kapcsolatot tart a mozdony fedélzeti berendezéssel és segíti a vezető jegyvizsgáló munkáját is

Az alap

 • A Prolan Zrt. jelentős saját erő és állami támogatás (GVOP 3.3.3.KKV) segítségével a 2007. évben befejezte a komplex Mozdony Fedélzeti Berendezés fejlesztését, amely a hazai dízel és villamos mozdonyok műszaki felügyeletét és országos szintű erőforrás-menedzsmentjének támogatását tűzte célul.
 • Ezt követően termékünk segítségével a MÁV nemzetközi tenderén 1500 db MFB berendezés továbbfejlesztését és szállítási jogát nyertük el, melyet 2009-ben sikeresen teljesítettünk is.
 • Jelenleg a MÁV teljes mozdonyflottájának ONLINE felügyeletét, a vonatok közlekedését, a vontatójárművek és vezérlőkocsik üzemét, javítását, karbantartását és vezénylését is ezen rendszer folyamatos és hibamentes működésére alapozza.

Az MFB rendszer napjainkra beépült a MÁV vasúttársaság mindennapi munkájába. A regionális mozdony-irányítók is ezt a rendszert használják operatív döntéseik meghozatalában, és az utazó közönség is az MFB rendszerből származó információk alapján láthatja az ELVIRA vasúti menetrendi WEB-es szoftverben az esetleges késési információkat.
ELVIRA >
MFB részletes ismertetése >
Az 1500 db MFB berendezés 10-15 évig tervezett üzeme biztos alapot nyújt ahhoz, hogy a kifejlesztendő Kocsi Fedélzeti Berendezések és a már meglévő MFB berendezések egy integrált, együttműködő Vonat Felügyeleti Rendszert alkothassanak.

A tervezett fejlesztés

Az alkalmazott kutatás-fejlesztési projekt tartalma a Prolan Zrt. által folytatott fejlesztési folyamat, amely az előző pontokban kifejtett célokat megvalósítani képes multifunkcionális vasút-irányítási szolgáltatási alaprendszer (VFR) kifejlesztésére irányul. A teljes rendszer három szintre tagolható:

 • MFB berendezés továbbfejlesztése Elektronikus Menetrend alrendszerrel
 • KFB Kocsi Fedélzeti Rendszer kifejlesztése Hangos, Vizuális Utastájékoztatás és Műszaki Felügyelet céljából
 • MFB és KFB egységes és együttműködő Vonat Felügyeleti Rendszerré integrálása (szerver funkciók)

A Fejlesztési projekt e hármas cél elérését tűzi ki, melyek egyrészről szorosan összefüggenek, másrészről egy-egy elemük önállóan is értékesíthető, hasznosítható a vasút modernizációja során.

MFB fejlesztése
Az MFB berendezés moduláris, bővíthető ipari számítógép, mely kiegészíthető egy hangkártyával, így alkalmas a GPS adatai alapján a személykocsikra történő automatikus hangbemondásra.

A mozdony és a kocsik között egy speciális kábel (UIC13) teremt kapcsolatot, amin a hangfrekvenciát át lehet vinni. Mivel a mozdonyok már el vannak látva fedélzeti berendezéssel, ennek felhasználása költség-hatékony megoldás.

A KFB kifejlesztése
A Mozdony Fedélzeti Berendezés sikeres tapasztalatai alapján elsősorban a motorvonatokat és az IC személykocsikat Kocsi Fedélzeti Berendezéssel célszerű ellátni és a vonat valamennyi járművét a meglévő UIC-13 kábel segítségével egy felügyeleti rendszerbe integrálni.

Utastájékoztatás

 • RS485 kimenete segítségével alkalmas vizuális utastájékoztató tábla meghajtására, hiszen az MFB GPS-e alapján pontosan tudja, mikor kell a közleményt kiírni.
 • INFO tábla az utasoknak
 • Ha a KFB berendezést 2-4 soros display-el kiegészítjük, alkalmas lehet iránytábla meghajtására addig is, amíg a gép
  rá nem jár.

Műszaki felügyelet

 • Villamos állapot jelzéseket gyűjthet a vonatnem-váltó (G, P, R, R+Mg) állásáról, a kocsi energia ellátó rendszerének állapotáról, a hang-erősítő működéséről, stb.
 • Analóg bemenetei segítségével megmérheti a teremhőfokot.
 • Egyedi UIC szerinti kocsi-azonosítót küld az MFB-nek, onnan felkerül a MÁV-START és a FOR szerverébe, ezzel megvalósul a vonatterhelési lap emberi beavatkozás nélküli előállítása. Egyidejűleg és azonos adatokat kap a TRAKCIÓ, a Pályavasút és a START szervere is.

MFB+KFB=VFR
Az integrált Vonat Felügyeleti Rendszer a szerver programokkal válik teljessé.
A feladat a projekt megvalósításában a központi szerver interfészek tervezése, az elektronikus menetrend generálásának (szolgálati menetrend, korlátozások, lassújelek), az adatátviteli protokoll kidolgozásának és a hangos-utastájékoztatás hang-állományainak interfész tervezését és kidolgozását látja el.
A projekt során egy olyan informatikai alapokon működő fejlesztést kívánunk létrehozni, amely a magyar vasúti személyszállítás és vontatási szolgáltatás versenyképességét támogatja a következő szolgáltatások bevezetésével:
Szolgálati menetrendkönyv feladása a mozdonyokon lévő mozdonyfedélzeti berendezésekre

 • Kiemelt fontosságú személyszállító vonatok fedélzeti utastájékoztatásának megvalósítása
 • Hangos/vizuális utastájékoztatás
 • Menetrend szerinti utastájékoztatás
 • Rendkívüli utastájékoztatás
 • Lassújel információk eljuttatása a mozdonyvezetők részére
 • A jelenlegi kézileg feltöltött vonatkövető és irányító rendszer felkészítése hosszabb hálózati kimaradása, szerver-meghibásodásra (katasztrófatűrő rendszer kialakítása) az adatok előzetes leküldése által