>

Árvíz 2013

Árvíz 2013

A Prolan Zrt. munkatársai is kivették részüket az árvízi védekezésből. A lupaszigeti gát megerősítésénél kérte segítségünket Budakalász település. A képen brigádunkat szállítják a töltéshez.

>

Okos Jövő Innovációs Klaszter tagság

Okos Jövő Innovációs Klaszter tagság

Tagjai lettünk az Okos Jövő Innovációs Klaszternek!

Az Okos Jövő Innovációs Klaszter célja egy európai szintű együttműködés létrehozása az okos mérési (smart metering) és okos hálózati (smart grid) technológiák elterjesztésére. A klaszter üzletépítő közösségként segíti tagjait, olyan hálózatot teremtve, melyben mind egy-egy projekt lebonyolítására, mind szorosabb, hosszabb távú együttműködés kialakítására könnyebben nyílik lehetőség.

A klaszterhez tartozás további előnye, hogy könnyebben nyerhetőek el célzott uniós támogatások, melyek szerepe az okosmérési technológia magas kiépítési költségére és forráshiányos gazdasági környezetre tekintettel különösen jelentős.

A Klaszter tagjai között nagy számban megtalálhatóak a KKV szektor szereplői, az energetikai iparág és az érintett kör nagyvállalatai, innovatív kutatóhelyek, egyetemek és egyéb szervezetek is. Többek között tagok a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt,, a Siemens Zrt, az ABB, az ALSTOM Hungária Zrt., az E.ON, a Magyar Telekom Nyrt., az MVM Net Zrt., és a Budapesti Erőmű Zrt. a MAVIR Zrt, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara.

Okos Jövő Innovációs Klaszter ⇒

>

Az ÉMÁSZ integrált rendszere Miskolcon

Az ÉMÁSZ integrált rendszere Miskolcon

Ismét egy sikeres Prolan projektről adhatunk hírt. Átadásra került az ÉMÁSZ új integrált üzemirányítói és hálózatfelügyeleti rendszere Miskolcon. Hans-Günter Hogg, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport igazgatósági tagja kiemelte, hogy a miskolci rendszer iránymutató, a kor technikájának teljes mértékben megfelelő, s a közeljövőben az ELMŰ-nél is be fogják vezetni.

Szabó Ervin és Hans-Günter Hogg az átadási ünnepségen

Szabó Ervin, Vezérigazgató-helyettes, Prolan Zrt. és Hans-Günter Hogg, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport igazgatósági tagja az átadó ünnepségen

>

Sikeres IDCS bemutató Miskolcon

Sikeres IDCS bemutató Miskolcon

Március 20-án a MEE Miskolci szervezete, az Energetikai Informatika Szakosztály és a PROLAN Zrt. „Új IDCS rendszer az ÉMÁSZ üzemirányításában” címmel jelentős érdeklődés mellett sikeres rendezvényt tartott. Különös aktualitást adott a néhány nappal korábbi szélsőséges időjárás, amely módot adott az új rendszer lehetőségeinek „éles” körülmények közötti alkalmazására, tapasztalatok gyűjtésére.
A fényképes rendezvény beszámoló, valamint az előadások hamarosan elérhetőek lesznek a MEE EISz aloldalán

>

Vasúti INTegrált Energetika Rendszer
kifejlesztése

Vasúti INTegrált Energetika Rendszer
kifejlesztése

2012. decemberében értesítette cégünket a MAG Zrt., hogy a Vasúti INTegrált Energetikai Rendszer című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A projekt sajtóközleménye alább olvasható:

>

Vasúti INTegrált Energetika Rendszer – VINTER

Vasúti INTegrált Energetika Rendszer – VINTER

Kedvezményezett neve: PROLAN Irányítástechnikai Zrt. Projekt cím: Piacorientált kutatás-fejlesztési projekt keretében a Vasúti INtegrált Energetikai Rendszer (VINTER) kifejlesztése Támogatás összege: 165.906.212 Forint Támogatás mértéke: 37,44 % Projekt befejezési dátuma: 2015.06.28

Sajtóközlemény a projekt lezárásáról:

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Vasúti INtegrált Energetikai Rendszer (VINTER) Szakmai Nap a PROLAN Zrt. szervezésében

A Prolan – figyelembe véve a mai kor elvárásait – fontosnak érzi, hogy a vasúti technológiákat nemcsak irányítástechnikai szempontból vizsgálja, hanem energia-megtakarítási lehetőségeit is kutassa, tanulmányozza. Feladatának érzi, hogy olyan energia-megtakarítási megoldásokat dolgozzon ki, amelyeket az irányítástechnikai rendszer infrastruktúrájába beépít.

A fenti rendszerek fejlesztése és alkalmazásai, valamint a céltechnológiák – a villamosenergia-rendszerek és a vasúti technológiák – megismerésével szerzett tapasztalatok és szakmai kompetenciák birtokában a Prolan fejlesztői képesnek érzik magukat egy olyan Vasúti INTegrált Energetikai Rendszer (VINTER) kifejlesztésére, amely célja nemcsak egy korszerű üzemirányítást lehetővé tevő rendszer létrehozása, hanem amellyel a vasúti technológiák ésszerűbb irányításával, szabályozásával jelentős energia-megtakarítás érhető el.

A vasúti technológiák energia-megtakarítást célzó megoldáscsomagját angol elnevezéssel Railway Energy Management System-nek (REMS) nevezzük.
Az alábbi vasúti technológiák energia-megtakarítási potenciálját tervezzük kutatni:

 • ——váltófűtés,
 • térvilágítás,
 • vonatközlekedés, villanymozdonyok energia felhasználása,
 • —energia-kereskedelem támogatása, olcsóbb energia-beszerzési lehetőségek,
  ingatlanok energia ellátása

A fenti területek kutatása, tanulmányozása során meghatározzuk az egyes területek energia-megtakarítási potenciálját, kidolgozunk megoldásokat, algoritmusokat ezeknek a kiaknázására. A szükséges szoftver komponenseket kifejlesztjük. VINTER rendszert felhasználva pilot mérés során energia tükröt tartunk, a gyűjtött adatok elemzése a kutatások fontos eleme. De támaszkodunk a már megvalósult Mozdony Fedélzeti Rendszerből származó adatokra is.

A REMS beágyazódhat az VINTER funkcionalitásába, de lehet külön központ is, amely az VINTER és az MFR rendszeren keresztül gyűjt adatot, energia tükröt tart és „avatkozik” be.
A VINTER megvalósítása egybeesik a MÁV erősáramú szakembereinek törekvésével, ennek a megfogalmazása egy közelmúltban megjelent anyagban olvasható. A VINTER az eddigi Felsővezetéki Energia Távvezérlő rendszerek (FET) feladata mellett, integráltan tartalmazza a váltófűtés és térvilágítás irányítását is.

A fenti feladatok, azaz a VINTER és a REMS megvalósításához több irányítástechnikai rendszerkomponens kifejlesztésére is szükség van. A következő komponenseket tervezzük a projekt keretein belül kifejleszteni:

 • ——az eddig centralizált alállomási RTU rendszer helyett egy újabb, korszerűbb, a VINTER által kezelendő erősáramú technológiánként egy-egy cél terepi intelligens adatgyűjtő készülék, angol terminológiával Intelligent Electronic Device (IED) kifejlesztését tervezzük, amely lehetővé teszi, hogy az irányítástechnikai feladatok mellett energia-megtakarítást célzó algoritmusok is futhassanak közvetlenül az adott vasúti technológia közelében. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a REMS funkcionalitása ne csak egy központi szerverben, hanem a rendszerben elosztottan valósuljon meg.
 • SCADA-t kiegészítő modul-csoport fejlesztése, hogy országos, minden adatot tartalmazni és megjeleníteni képes, rugalmasan bővíthető rendszert tudjunk építeni.
  • A tradicionális SCADA adatgyűjtő és megjelenítő funkciókat erősáramú technológiai modellel kell kiegészíteni, amely alapja mind a technológia grafikus megjelenítésének, mind pedig a modellen végzendő számításoknak. Ezek a számítások az energia-megtakarítási algoritmusok alapja, ezek segítségével tudjuk meghatározni, az egyes változtatások hatását. A modellek továbbá olyan többletszolgáltatásokat adnak, amelyek az üzemirányítást biztonságosabbá, rugalmasabbá teszik.
  • A diszpécserközponti megjelenítési, ember-gép kapcsolati feladatok, az un. Grafical User Interface (GUI) megoldásához új modulcsoport fejlesztésére van szükség. A teljes vasúti erősáramú rendszerek adatainak megjelenítése mind területileg, mind jogosultsági rendszerében erősen tagolt, mind térképalapú mind technológia képeket meg kell jeleníteni, nagyszámú változó adatok felhasználásával. A rendszer folytonos kiegészítésére, továbbfejlesztésére is szűkség van, hogy a fejlődő igényeknek – energia-megtakarítási lehetőségek folytonos bevezetésének – meg tudjon felelni. Ezért a dinamikusan fejlődő JAVA technológia használatára van szűkség.
  • Paraméterező, amely mind az erősáramú modell adatait, mind az új nagy mennyiségű adatot tartalmazó megjelenítést paraméteradatokkal ellátja, import funkciókkal támogatja. Lehetőséget biztosít a folytonos üzem közbeni adatkarbantartásra.
 • A fenti fejlesztések megfelelő minőségű végrehajtásában a teszteléseknek fontos szerepük van. Az újabb és korszerűbb technológiák alkalmazásával párhuzamosan a tesztelési, elsősorban a szoftver tesztelési technológiánkat is meg kívánjuk újítani a projekt keretein belül, hogy hatékonysága elérje a fejlesztés hatékonyságát, és a folyton változó követelményeket is rugalmasan kezelni tudjuk. Fontos a teszthez kapcsolódó adminisztrációs feladatok minimalizálása is. Az így kialakított tesztmódszerekre a fejlesztők már az implementációs fázis elején támaszkodhatnak, a tesztelésben aktívan részt vehetnek.
>

Prolan Zrt. az InnoTranson

Prolan Zrt. az InnoTranson

A tavalyelőtti sikeres megjelenés után a cégvezetés úgy döntött, hogy a Prolan Zrt. ismét kiállít a nemzetközi vasútijármű- és közlekedéstechnikai szakkiállításon Berlinben.

2012–ben a magyar állam meghirdette annak a lehetőségét, hogy költségeiben támogatott, közös nemzeti standon állíthassanak ki magyar cégek. Ezzel a lehetőséggel a Prolan Zrt. is élt, és mintegy 15 nm területen egy kompakt, de a vasúti üzletág mindhárom vezértermékét jól bemutató installációval lépett fel.

Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatója és Sörös Ferenc, a Prolan Zrt. elnök-vezérigazgatója a kiállításon

1. ELPULT
Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a vasútállomások, vasútvonalak távvezérlésének gondolata, mely piaci igényre válaszul készítette el a Prolan az ELPULT márkanevű rendszert, ami mostanára több mint 50 állomás távvezérlését és 110 állomás távfelügyeletét látja el a GySEV és a MÁV hálózatán.

Az állomási távvezérlési koncepció szerint a két hazai vasúttársaság infrastruktúrájának jelentős részét alkotó kisállomásokon nem feltétlenül szükséges a forgalmi személyzet alkalmazása akkor, amikor a rájuk háruló feladatok jórésze egy menetirányító központba koncentrálható, racionalizálható. A tapasztalatok szerint egy mentirányító munkatárs képes akár 8-10 vasútállomás forgalmi tevékenységét is vezényelni.

A távvezérlés megvalósításához a jelfogós állomási biztosítóberendezéseket el kell látni olyan illesztőfelülettel, amely alkalmassá teszi azokat az informatikai hálózatba szervezésre, valamint ki kell építeni az olyan járulékos rendszereket, amelyek a helyi szolgáltat megszűnésével képesek ellátni például a térvilágítás, a váltófűtés vagy a helyi hangosbemondás feladatait. A távvezérlőrendszernek úgynevezett biztonságigazolt rendszernek kell lennie, a biztonsági elvek szerinti gondos tervezés és a biztonságigazolás garantálja a berendezési vagy kezelési hibából esetleg előálló veszélyes forgalmi szituációk bekövetkezésének elfogadható szintű, rendkívül alacsony valószínűségét. A Prolan berendezései teljesítik a CENELEC EN szabványrendszer ide vonatkozó igen szigorú előírásait.

2. ProSigma
Új termékkel is megjelent a Prolan az Innotranson, amely ugyancsak a biztonságról szól: a ProSigma jelátviteli eszközcsaládnak köszönhetően lehetővé válik a biztosítóberendezések külsőtéri jelzéseinek a vasútbiztonságban előírt SIL4-es biztonsági szinten történő átvitele akár hagyományos, kommersz kommunikációs csatornákon is, szinte bármilyen távolságra. A készülékek használatával például kiválthatók a külsőtéren futó vaskos, egyre dráguló rézkábelek, de fontos felhasználási terület lehet majd a terjedő elektronikus biztosítóberendezések biztonságos illesztése a még bizonyosan sok évig, évtizedig fennmaradó hagyományos, jelfogós világ irányába. A kialakított, egy stilizált vasúti jelzőt is bemutató látványos installáció sok érdeklődőt késztetett megállásra a Prolan standjánál.

3. MFB
Néhány éve cégünk nyerte a MÁV által kiírt, járműkövető rendszer szállításáról szóló tendert, amelynek teljesítése során úgynevezett mozdonyfedélzeti számítógépet, MFB-t kapott minden vontatójármú, vezérlőkocsi és motorvonat. A kialakított GSM alapú informatikai hálózatba a vasúttársaság összes, mintegy 1400 járműve percenként szolgáltat adatokat a saját helyzetéről és üzemállapotáról. Amellett, hogy ez a rendszer szolgálja ki a népszerű menetrendi portált is helyzetadatokkal, mára a mozdonyflotta vezényléséért, a futásteljesítmények elszámolásáért felelős munkatársak nélkülözhetetlen rendszerévé vált. A látogatók ezt a fejlesztésünket is nagy érdeklődéssel fogadták.

>

GRATULÁLUNK KRISZTIÁN!

GRATULÁLUNK KRISZTIÁN!

Büszkék vagyunk Berki Krisztiánra,
aki megnyerte az aranyérmet lólengésben a 2012 évi Londoni Nyári Olimpián.
Sörös Ferenc a Prolan Zrt. elnök-vezérigazgatója és a Magyar Torna Szövetség elnök-helyettese gratulált az olimpiai bajnok Krisztiánnak.
A Prolan Zrt. elkötelezett támogatója a Magyar Tornász Szövetségnek.

>

PACWorld konferencia és kiállítás,
2012. június 25-28.

PACWorld konferencia és kiállítás,
2012. június 25-28.

Cégünk ezüst szponzorként, kiállítóként és előadóként egyaránt jelen volt az idén Budapesten megrendezett PACWorld konferencián. > http://conference.pacw.org/home-4.html
A standon az aktuális fejlesztéseinket mutattuk be:

 • az ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerben üzembe helyezett új, IDCS (Integrated Dispatcher Center Solution) nevű SCADA rendszert,
 • az IEEE C37.118-as szabványt megvalósító fázisszög méréshez kapcsolódó termékeinket,
 • valamint az IEC 61850 adatátviteli szabványt megvalósító fejgépbe és mezőgépbe létrehozott új, CMx28, illetve MFx86 kommunikációs moduljainkat.

Az előadás az SA-Gateway nevű szoftver terméket ismertette, amely többek között az IEC 61850 adatátvitelt megvalósító új termékeinknek a szoftveres alapját képezi.

>

A Magyar Mérnöki Kamara közlekedési tagozata B-A-Z. megyei szervezetének
látogatása a fonyódi KÖFI központban

A Magyar Mérnöki Kamara közlekedési tagozata B-A-Z. megyei szervezetének
látogatása a fonyódi KÖFI központbanA Magyar Mérnöki Kamara közlekedési tagozata B-A-Z. megyei szervezetének
látogatása a fonyódi KÖFI központban

A Kamara Biztosítóberendezési és Automatizálási Szakcsoportja kérésére a MÁV Zrt. engedélyezte a fonyódi központ látogatását, mely köré a egy kisebbfajta szakmai konferenciát is szerveztünk. A miskolci kollégák vonattal érkeztek Fonyódra, ahol a vendéglátók, a MÁV Zrt. Területi Központ Pécs Biztosítóberendezési Alosztály nevében Balla László úr, valamint a Prolan részéről Marcsinák László úr, a Vasút-automatizálási Üzletág igazgatója köszöntötte a mintegy 30 fős csoportot.

A délután során előadásokra került sor, Csikós Péter kollégánk a dél-balatoni KÖFI rendszerben kialakított automata üzemmódokról tartott ismertetőt, Sáfár József, a projekt vezetője pedig az építési időszak tapasztalatait, a projekt gazdasági vonatkozásait vázolta fel előadásában.

A szakmai program része volt természetesen magának az irányítóközpontnak, a menetirányítás gyakorlatának a megtekintése is, ahol a MÁV részéről Kurucz Zoltán rendszermérnök és Pártai Gábor főmenetirányító tartottak rövid ismertetőt, később pedig meglátogattuk a rendszer állomásokra telepített komponenseit is (jelfogótermi berendezések, váltófűtés vezérlőszekrény stb.).

A szakmai közönség jellemző érdeklődése az előadásokat beszélgetéssé, majd igazi előremutató és építő jellegű szakmai vitává változtatta át. Gondolatok hangzottak el a vasútfejlesztésről, lehetséges további KÖFI projektekről, és persze nem maradtak említés nélkül a vasút jelenlegi problémái sem.

Azt gondoljuk, hogy a találkozó-konferencia kellemes kollégiális légköre, a kialakult konstruktív eszmecsere rendkívül hasznos mind a vasút ügyének, mind a Prolan ELPULT rendszere továbbfejlesztése számára.